Litt praktisk info før start

Etteranmelding er åpen på www.randsfjordenrundt.no / EQ Timing frem til rett før siste start.

Skifting av pulje kan gjøres på
* Min Side hos EQ Timing
* E-post til [email protected] (siste frist fredag kveld kl 22:00)
* I sekreteriatet i god tid før start lørdag
Etikett på konvolutter er i trykken og vil ikke være oppdatert med korrekt pulje/starttid ved skifting av pulje.

Gratis parkering i området rundt Brandbu Ungdomskole/Granshallen/Rosendalsbanen, følg skilter og våre parkeringsvakter som viser vei fra avgjøring hovedvei og sentrum 🙂

Sekreteriat åpner lørdag morgen kl 06:30 for henting av startkonvolutt, som i år er på Brandbu Ungdomskole.

Husk å få med deg jubileumsgaven fra sekreteriatet(egen stand), i de første 1200 konvoluttene/startnummerne er det en “voucher” som kan byttes i 30års-jubileumsgaven!
Fremdeles igjen ca 160 startnummer med “Jubileumsgave”, så det er ikke for seint å sikre seg denne.

Første start fra kl 08:00, siste pulje går ut kl 10:10.
Totalt ca 50 lag/puljer!

Egen SMS går til alle påmeldte fredag kveld med info om startnummer m.m.

Velkommen til Brandbu og Randsfjorden Rundt 2016 på lørdag!

Hadeland CK