Kontakt info

Hei,

Henvendelser vedr. pulje bytte  eller andre tekniske spørsmål  sendes til Roar på [email protected]

Vi trykker startnummer etc. på torsdag, så for at disse skal bli korrekt må pulje endringer etc. være oss i hende innen torsdag morgen kl 10:00.

Vi kan selvsagt gjøre endringer senere, men da blir det feil infomasjon på det trykte materiellet.

Andre henvdelser sendes til Paul på [email protected]

Velkommen til  Brandbu og Randsfjorden Rundt på lørdag!

Med vennlig hilsen
Hadeland CK
v/Rittleder Paul Rief