kart

Flytting av sekretæriatet

I forbindelse med oppbygging av Brandbu Ungdomskole, er sekretæriatet flyttet til Granshallen.

Se oppdatert kart over Brandbu som viser parkering, startområdet, sektretæriatet m.m.

Link til kart [pdf]