Nye retningslinjer fra Statens vegvesen

Det er bestemt at følge/service-bil i turritt er ikke tillatt lenger.
Hadeland CK retter seg etter disse nye reglene etter Statens vegvesen. Vi kan derfor ikke tillate følgebil i årets Randsfjorden Rundt.

Vi håper på forståelse og at klubbene tar dette til etterretning.

Med vennlig hilsen
Rittleder
Paul Rief